Helyünk Budapesten (térkép)
Tudomány - egyetem
Szennyvízkezelési irány
A hazai 3130 településen összesen 539 szennyvíztisztító mű működik, amelyek a keletkező szennyvíznek csupán egyharmadát fogadják be. A szennyvíztelepek fele kétlépcsős tisztítási technológiával rendelkezik, a meglévő harmadlagos tisztítási fokozat többnyire csak (szükség esetén) a fertőtlenítő klórozást teszi lehetővé. A befogadók vízminőség-védelme érdekében a már meglévő, működő telepeken is a szennyvizek makrotápelem-tartalmának (szerves szén-, szervetlen nitrogén- és foszforvegyületek) kedvezőbb, megfelelő eltávolítását stabilan biztosító megoldások alkalmazása a kiemelt feladat, ez a meglévő tisztító eljárások továbbfejlesztését, intenzifikálásának megvalósítását igényli.

Tervezett kutatásaink:

Új szennyvízkezelési eljárások kialakítása és meglévő eljárások fejlesztése
 • Szennyvizekben lévő gyógyszermaradványok (antibiotikumok, hormonok) meghatározására alkalmas elválasztástechnikai módszerek kidolgozása és alkalmazása a "nyersszennyvizek" vizsgálatára, valamint a tisztítási technológia ellenőrzésére.
 • Különleges összetételű ipari szennyvizek biológiai bonthatóságának vizsgálata.
 • Zeolit kőzetek hatásának vizsgálata diszperz és fixágyas rendszerekben. Szervetlen ionokkal adalékolt zeolit termékek alkalmazása makrotápelem-eltávolítás hatásfokának növelésére.
 • Immobilizált enzim- és baktériumkészítmények technológiai alkalmazhatóságának vizsgálata.
 • Biotechnológiai eljárások fejlesztése a nitrifikáció és denitrifikáció hatásfokának növelése céljából.
 • Tápanyageltávolítási folyamatok optimálása heterotróf és autotróf szervezetek különböző arányai mellett.


       A szennyvíztisztítás során jelenleg keletkező iszap gyakorta átmeneti tározókba és mezőgazdasági művelésből kivont területekre kerül, elhelyezési, szállítási, környezetterhelési stb. gondokat okozva. Közepes méretű településeink esetében, pl. az injektálással megvalósított elhelyezés már gyakorta lehetetlen, (a hosszú téli időszak miatt az injektálás szünetelhet, egyúttal a lerakóhelyek befogadóképessége a végéhez közeledik). Az energiacélú hasznosítás (pl. termikus kezelések, mint a pirolízis, nedves oxidáció, égetés, továbbá a biogáztermelés) bár régóta tanulmányozott megoldás, a korábbi olcsó energiaárak, valamint a beruházások tőkeigénye miatt eddig nem kapott széles körben jelentős szerepet.

Tervezett kutatásaink:

Szennyvíziszap-kezelési technológiai eljárások fejlesztése
 • A szennyvíziszap ártalmatlanításának/hasznosíthatóságának vizsgálata mezofil/termofil anaerob rendszerben.
 • Nyers-, fölös- és előkezelt szennyvíziszapok, másodnyersanyagként hasznosítható anyagok/hulladékok, ill. ezek keverékeinek félszáraz/száraz oxidatív hasznosíthatósági (égetés) vizsgálata.
 • Szennyvíziszapok, ill. egyéb szerves (zsír, fehérje, szénhidrát alapú) hulladékok rothasztást megelőző fizikai-kémiai (ultrahanggal, mikrohullámmal megnövelt hőmérsékleten és nyomáson végzett degradáló kezelés, nedves oxidáció, hidrolízis) valamint biokémiai (enzimatikus) kezelésének fejlesztése és a rothasztó rendszerre gyakorolt hatásának vizsgálata.
 • A zeolitadagolás hatásának vizsgálata a biogáztermelésre üzemi méretű rothasztóberendezésben.
 • Vegyipari szennyvizek biológiai tisztításából származó fölös iszap hasznosítási lehetőségének kidolgozása (komposztálás vagy egyéb biológiai hasznosítás), az esetleges toxicitást okozó paraméterek vizsgálata.
Megújuló energiák irány

A megújuló energiaforrások témaköréhez kapcsolódóan hangsúlyozandó, hogy hazánkban még nem állítottunk elő szénbiobrikettet, amely Japánban és Kínában a mezőgazdasági hulladékok energetikai célú hasznosításának egyik bevált útja. A szennyvíziszapok esetében a biogáztermelés ugyan elindult, de annak kiterjesztése és intenzifikálása még megoldásra vár. Új lehetőséget kínál a biológiai úton történő hidrogéntermelés, amelynek még jelentős alapkutatási igényei vannak. Átfogó koncepció kialakítása szükséges a fenntartható hévízgazdálkodás területén is, amely a leginkább környezetbarát geotermikus energia kiaknázását célozza.

Tervezett kutatásaink:

Biohidrogén előállítása
 • Ipari és mezőgazdasági melléktermékek és hulladékok, környezetszennyező anyagok biohidrogén termelésre való felhasználási lehetőségének kutatása. A biohidrogén termelésére alkalmas tiszta tenyészetek, mikrobaközösségek izolálása, mikrobiológiai jellemzése, fenntartásuk optimális körülményeinek meghatározása.
 • Különböző kemotróf (elsősorban kemoorganotróf) szervezetek biohidrogén-termelő kapacitásának a vizsgálata, és a környezeti faktorok optimális tartományának a meghatározása.
 • Különböző fototróf (litotrófok és organotrófok) és mixotróf szervezetek biohidrogén-termelő kapacitásának a vizsgálata, és a környezeti faktorok optimális tartományának a meghatározása, különösképpen a fényigény és a nitrogén anyagcsere szempontjából.

Szénbiobrikett előállítása
 • A szénbiobrikett gyártáshoz szükséges alapanyagok (mezőgazdasági hulladékok és energianövények, valamint import szenek és kénmegkötő adalékok) továbbá a kész brikettek anyagtudományi jellemzése.
 • A brikettek égetése során keletkező termékek meghatározása, különös tekintettel a felszabaduló gázok azonosítására, koncentrációjának meghatározására és a hamut alkotó szervetlen komponensek mérésére.
 • A szénbiobrikettek tárolhatóságát befolyásoló nedvességfelvétel csökkentésére alkalmas gyártástechnológia kidolgozása.
Alapítók
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A ttk.elte.hu
Fővárosi Csatornázási Művek Rt. 1087 Budapest, Kerepesi út 21. www.fcsmrt.hu
Elgoscar-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. www.kszgysz.hu/elgoscar.htm
Paksi Atomerőmű Rt. 7031 Paks; Pf. 71. www.npp.hu
Texelektronik Kft. 2040 Budaörs, Rákóczi u. 38. www.texelektronik.hu
Körte-Organica Környezettechnológiák Rt. 1094 Budapest, Tűzoltó u. 59 www.korte-organica.hu
Tatai Környezetvédelmi Rt. 2890 Tata, Malom u.1. www.kszgysz.hu/tataikvr.htm
Agro-Chemie Növényvédőszer Gyártó, Értékesítő és Forgalmazó Kft. 1225 Budapest, Bányalég u. 2. www.agrochemie.hu
DBK - Brikettgyár Kft. 2532 Tokodaltáró, Orgona u. 1. www.kszgysz.hu/ddbkoksz.htm
Dr. E. Wessling Kémiai Laboratórium Kft. 1325 Budapest, Fóti út 56. www.wessling.hu
Az ELTE TTK doktori képzésének részeként a biológia, fizika, földtudomány és kémia szakirányról érkezőknek ajánlunk témákat. Eredményes védés után akár hazai, akár nemzetközi kutatónunkára is lehetőség nyílik.
Elméleti és kísérleti megközelítés iránt érdeklődő egyaránt találhat nálunk kedvére való témát. Kutatóink magas szintű elméleti tudással  bírnak, laboratóriumaink pedig minőségi berendezéseikkel alkalmasak bonyolult vizsgálatok végzésére is.
Kutatási területeink lefedik a megszokott környezeti kutatás egy részét (víztisztítás, bioenergia, környezeti terhelés vizsgálatok) és a legújabb elmélet és gyakorlat útjati is (fenntartható természetes és mesterséges, ipari rendszerek termodinamikája, nettó energia, EROEI, rendszerek kutatása) .

Tovább
Mihályfán egy manufaktúra tervein dolgozunk, amely természetes gyógyszert gyárt.
Tovább
Biogáz erőművet és kutató központot tervezünk, amely a fenntarthatóság elvei alapjánl épül.
Tovább