Helyünk Budapesten (térkép)
Szechenyi 2020 logo

Az ELTE TTK KKKK vezetésével létrejött konzorcium „Innovatív fotooxidációs víztisztítási technológia kidolgozása szerves mikroszennyezők eltávolítására biológiai úton tisztított szennyvizekből” címmel  nyert támogatást a Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági Program keretében.

Az NKFIH segítségével támogatott projekt keretében kidolgozandó technológia a biológiai úton tisztított szennyvizekben visszamaradt, potenciális környezeti veszélyt jelentő szerves mikroszennyezők koncentrációjának csökkentésével hozzájárul a felszíni vizek, mint befogadók minőségének javításához, a vízi ökológiai rendszer és az ivóvízbázisok védelméhez. A teljes uniós támogatás összege: 528,28 millió Ft, amiből az ELTE részére eső támogatás: 207,39 millió Ft. A projekt kezdete: 2017. 02. 01., befejezése:  2020. 01. 31.

Az NVKP_16-1-2016-0045 azonosító számú projekt a Szécheyi 2020 program keretében valósul meg, 677,14 millió Ft összköltséggel. A felszíni vizekbe kibocsátott, biológiai úton tisztított kommunális szennyvizek szerves mikroszennyezőket tartalmazhatnak, azok biológiai úton történő lebontásának korlátozott volta miatt. A szennyvízkezelő telepre befolyó, valamint a kezelt, elfolyó víz elemzése alapján bebizonyosodott, hogy több, vényköteles és szabad forgalmú humán gyógyszer hatóanyagának koncentrációja nem csökken jelentős mértékben a szennyvízkezelés során. A tervezett fejlesztés eredményeképpen megvalósított technológia a potenciális környezeti veszélyt jelentő szerves mikroszennyezők koncentrációjának csökkentésével hozzájárul a felszíni vizek, mint befogadók minőségének javításához, a vízi ökológiai rendszer és az ivóvízbázisok védelméhez.

A nyertes pályázatban lehetőség nyílik a szerves mikroszennyezők koncentrációjának meghatározására GC-MS/MS és LC-MS/MS módszerek kidolgozásával, amelyek lehetővé teszik a technológiafejlesztés folyamatos kontrollját. Titándioxid és ózon együttes alkalmazásával, UV fénnyel végzett, nagyhatékonyságú foto-oxidációs eljárás kidolgozását és demonstrációs ipari megvalósítását is tartalmazza az uniós támogatásból megvalósuló projekt, a biológiai úton tisztított szennyvizek kezelésére. A TiO2 fotokatalizátor különlegesen hatékony a szennyvizek fertőtlenítésére, az ózon fotolízisével pedig nagyon eredményesen végezhető el a szennyvizek szerves szennyezőinek degradációja és eltávolítása. Jelentős szinergikus hatás érvényesülését írták le a szakirodalomban a két módszer kombinálásakor. A projektben résztvevők laboratóriumi körülmények között kivitelezett kísérletekben meg kívánják határozni a titán-dioxid alkalmazásán alapuló fotokatalitikus oxidáció hatásfokát néhány, a kémiai tulajdonságok által befolyásolt biológiai lebonthatóság és a piaci forgalom alapján kiválasztott vegyület esetében. A következő lépésben a katalizátort hordozón rögzítik, ezáltal utat nyitva a konténerbe történő telepítésnek. A konténerbe építhető fotokatalitikus reaktorban egy új, a projekt keretében kifejlesztett, vákuum-UV tartományban is emittáló fényforrást alkalmaznak. 

A projekt konkrét eredményeként konténeres víztisztító berendezés készül el, amely kistelepülések szennyvíztisztító telepeiről gyakran kis vízhozamú befogadókba (patakok) juttatott, tisztított szennyvizek utókezelését, a szerves mikroszennyezők hatékony eltávolítását biztosítja. Későbbiekben alkalmazhatóvá tehető ivóvizek fertőtlenítésére és további tisztítására is.

A projekt eredményeként 2 új munkahely jön lére. A konzorcium tagjai az Eötvös Loránd Tudományegyetemen kívül az Inwatech Környezetvédelmi Kft, a LightTech Lámpatechnológiai Kft, valamint az MTA Természettudományi Kutatóközpont. A projektben felvázolt célokat a konzorciumi partnerek saját telephelyeiken valósítják meg.

A projektről bővebb információt a www.kkkk.elte.hu oldalon olvashatnak.


További információ kérhető:

Dr. Záray Gyula, témavezető

(06-1-3722607; zaray@chem.elte.hu)                                                                                                
Megújulók: biobrikett és biogáz. Japánban és Kínában a mezőgazdasági hulladékok energetikai célú hasznosításának egyik bevált útja a biobrikett. A szennyvíziszapok és más biomassza esetében a biogáztermelés ugyan elindult, de annak kiterjesztése és intenzifikálása még megoldásra vár. Új lehetőséget kínál a biológiai úton történő hidrogéntermelés is.
Tovább
Víztisztítás és szennyvíziszap-kezelés.  A szennyvíztisztítás során keletkező iszap gyakorta átmeneti tározókba és mezőgazdasági művelésből kivont területekre kerül, elhelyezési, szállítási, környezetterhelési gondokat okozva. Közepes méretű településeink esetében az elhelyezés már gyakorta lehetetlen. Az energiacélú hasznosítás bár régóta tanulmányozott megoldás, még nem működőképes.
Tovább
Az ELTE TTK doktori képzésének részeként a biológia, fizika, földtudomány és kémia szakirányról érkezőknek ajánlunk témákat. Eredményes védés után akár hazai, akár nemzetközi kutatónunkára is lehetőség nyílik.
Elméleti és kísérleti megközelítés iránt érdeklődő egyaránt találhat nálunk kedvére való témát. Kutatóink magas szintű elméleti tudással  bírnak, laboratóriumaink pedig minőségi berendezéseikkel alkalmasak bonyolult vizsgálatok végzésére is.
Kutatási területeink lefedik a megszokott környezeti kutatás egy részét (víztisztítás, bioenergia, környezeti terhelés vizsgálatok) és a legújabb elmélet és gyakorlat útjati is (fenntartható természetes és mesterséges, ipari rendszerek termodinamikája, nettó energia, EROEI, rendszerek kutatása) .

Tovább
Mihályfán egy manufaktúra tervein dolgozunk, amely természetes gyógyszert gyárt.
Tovább
Biogáz erőművet és kutató központot tervezünk, amely a fenntarthatóság elvei alapjánl épül.
Tovább